PAKOVANJE KAFE

Pogon / Edukacija  / PAKOVANJE KAFE

PAKOVANJE KAFE

Green Coffee Bags

Juta/ torbe od kanapa (platneni džakovi)

Platneni džakovi napravljeni od jute ili kanapa su industrijski standard. Juta je dugotrajno, meko biljno vlakno koje može da se prede u kruto, izdržljivo vlakno. To je jedno od najpristupačnijih prirodnih vlakana. Torbe od jute ne štite zelenu kafu od vlage ili potencijalne kontaminacije ukusa jakim mirisima. Ovo može imati negativan uticaj na ukus kafe, koji može primiti druge ukuse ili da bude kompromitovano zbog buđi. Predugo stajanje u vrećama ili povećana aktivnost vode na vreću takođe mogu da stvore takozvani „vrećasti“ ukus kafe.

GrainPro/Ecotact

Hermetički zatvorena zip kesa za hranu staje unutar standardne vreće od jute i štiti zeleno zrnevlje razvijajući izmenjenu atmosferu koja ostaje stabilna tokom transporta i skladištenja. Dok je vreća od jute od poroznog materijala otvorenog tkanja i zbog toga ne može da zaštiti od vlage, plastika GrainPro zatvara zrnevlje u stabilnoj atmosferi. Takođe štiti od insekata i kontaminacije gljivama.

Vakuum pakovanje

Vakuum pakovanje uklanja sav vazduh iz vreće za pakovanje i duže čuva ukus kafe, štiteći zrnevlje od vode i drugih spoljnih uticaja koji utiču na kvalitet. Često je pakovano u kutije koje su manje od uobičajenih vreća (između 10-20kg u poređenju sa vrećama od jute koje obično imaju oko 60kg).