Istorijat

Pogon / Edukacija  / Istorijat

Istorijat

Poreklo i istorija kafe datiraju iz 10. veka, a moguće i ranije imajući u vidu razne izveštaje i legende koje okružuju njenu prvu upotrebu. Etiopija se smatra (izvorno) zemljom porekla kafe. Najraniji prihvaćeni dokaz o pijenju kafe ili o postojanju saznanja o drvetu kafe datira iz 15. veka, u Sufi manastirima u Jemenu. Do 16. veka, došla je do ostatka Bliskog istoka, južne Indije (Korg), Persije, Turske, Afričkog roga i severne Afrike. Kafa se onda proširila na Balkan, Italiju i ostatak Evrope, na severoistočnu Aziju i onda na Ameriku.

Postoji nekoliko legendarnih događaja vezanih za poreklo samog pića. Jedan događaj uključuje Jemenskog sufistu mističnog Ghothul Akbar Nooruddin Abu al-Hasan al-Shadhilija, a drugi pripisuje otkriće kafe učeniku šeika Abou’lHasanSchadhelija, Omaru. Držaćemo se ove, zbog njene romantične strane, koja uključuje etiopijskog pastira iz 9. veka, Kaldija, koji je primetivši energetski efekat kada je njegovo stado paslo svetlo crvene bobice sa izvesnog grma, i sam probao voće. Njegova živahnost podstakla ga je da donese bobice monahu u obližnji manastir. Ali monah nije odobrio njihovu upotrebu i bacio ih je u vatru, iz koje se proširio očaravajući miris, čineći da drugi monasi dođu i istraže. Prženo zrnevlje je brzo izbačeno iz ognja, samleveno i rastvoreno u toploj vodi, dajući svetu prvu šoljicu kafe. Kako nije poznato da se ova priča pojavila u pisanoj formi pre 1671, 800 godina pošto bi trebalo da se desila, veoma je moguće da je izmišljena.

Reč „kafa“ je ušla u engleski jezik 1582. iz holandskog „koffie“ pozajmljena iz Otomanskog Turskog „kahve“, koja je, opet, uzeta iz arapskog qahwah (قهوة). Arapska reč qahwah u originalu se odnosila na vrstu vina, čije je etimološko poreklo dato od strane leksikografa, a derivat je reči qahā (قها, „nedostatak gladi“), a upućuje na reputaciju pića da potiskuje apetit. Alternativa ovome je da reč qahwas vodi poreklo od arapske reči quwwa („snaga”, „energija“) ili od reči Kaffa, koje je srednjovekovno kraljevstvo u Etiopiji iz kog je biljka uvezena na Arapsko poluostrvo. Međutim, sva ova etimološka porekla reči qahwah su sporna. Reč qahwah nije korišćena ni za bobicu ni za biljku (proizvod regiona), koje je poznato u arapskom kao „bunn” ili na oromo jeziku būn. U semitskom je koren reči ghh „tamna boja“, što je postala prirodna karakteristika pića. Prema ovoj analizi, ženski rod qahwah (što takođe znači „tamne boje, slaba, suva, kisela“) je verovatno korišćen kao paralela ženskom rodu khamr (خمر, „vino“), što u originalu znači „onaj koji je taman“.

Smatra se da je originalna odomaćena biljka kafe iz Harara, a za izvornu sortu se veruje da potiče iz Etiopije sa posebnim okolnim sortama u Sudanu i Keniji.