Uslovi

Pogon / Uslovi

Uslovi za CoffeeCo DOO BEOGRAD “Program za dobijanje kartice poverenja”

Ništa ovde nije napisano u cilju da utiče, niti će uticati, na zakon o zaštiti potrošača ili bilo koje izmene ili dopune statuta.

CoffeeCo DOO BEOGRAD, vlasnik Pogon brenda i rukovodilac Pogon kafića, pokreće “Pogonov program za dobijanje kartice poverenja” u cilju većeg vrednovanja klijenata (Plan lojalnosti) link ka Planovima lojalnosti. Sledeći uslovi se primenjuju na sve Planove lojalnosti i korišćenjem Pogon kartice poverenja smatraće se da je član pristao na uslove korišćenja.

1. Planovi lojalnosti se sprovode i promovišu od strane CoffeeCo DOO BEOGRAD, Ilije Garašanina 49, 11000 Beograd, Srbija.

2. Ovi uslovi, zajedno sa politikom privatnosti link ka politici privatnosti odnose se na Planovelojalnosti “Pogonove kartice poverenja”, kao i na svako učešće koje podrazumeva prihvatanje ovih uslova korišćenja od strane korisnika Planova lojalnosti. Dodatni uslovi se mogu primenjivati na opcione elemente Planova lojalnosti, kao što su, ali nisu ograničeni samo na njih, Božićne uštede, članstvo u klubu i poklon kartice. Za članove koji učestvuju u opcionim elementima bilo kog Plana lojalnosti se podrazumeva da prihvataju sve primenjive dodatne uslove korišćenja.

3. Pogonove Kartice poverenja izdate od strane CoffeeCo doo iz Beograda pripadaju CoffeeCoDOO BEOGRAD.

4. CoffeeCo doo iz Beograda može u bilo kom trenutku prekinuti bilo koji od svojih Planova lojalnosti, ili izmeniti uslove korišćenja tih Planova lojalnosti. CoffeeCo DOO BEOGRAD zadržava pravo da menja proizvode i radnje koje jesu ili nisu uvrštene u bilo koji od Planova lojalnosti. CoffeeCo DOO BEOGRAD će u slučaju izmene obavestiti korisnike karticepoverenja slanjem mejla na adresu koja je upisana u bazu podataka Programa Pogon
kartice poverenja.

5. Svi članovi bilo kog Plana lojalnosti moraju biti rezidenti Republike Srbije stariji od 16 godina.

6. Svaki član ima pravo na jedan nalog Kartice poverenja. CoffeeCo DOO BEOGRAD zadržava pravo da odbije, spoji ili ugasi dodatne naloge u svakom trenutku.

7. Pogon kartica poverenja ne može se koristiti kao kreditna/debitna kartica ili kartica garancije.Članovi su u obavezi da unesu svoje lične podatke popunivši i predavši formular za Karticu poverenja u bilo kojoj Pogon radnji, kao i da obaveste CoffeeCo DOO BEOGRAD u slučaju bilo koje promene podataka. CoffeeCo DOO BEOGRAD se ne može smatrati odgovornim u slučaju gubitka bilo koje pogodnosti Pogon kartice poverenja nastalog usled neažurnih podataka člana.

8. Pogon kartica poverenja se ne može preneti na drugog korisnika ni u kom obliku, ne sme se kopirati i može biti iskorišćena samo od strane registrovanog člana čije je ime na kartici.

9. Dužnost člana Plana lojalnosti je da brine o bezbednosti kartice, kao i o bezbednosti svih podataka vezanih za nalog. CoffeeCo DOO BEOGRAD se ne može smatrati odgovornim za bilo koji gubitak ili štetu nastalu neodgovarajućim čuvanjem ovih predmeta od strane člana.

10. CoffeeCo DOO BEOGRAD može odbiti da izda, povuče iz upotrebe ili poništi nalog i poene kartice poverenja, u bilo kojoj formi, i/ili da ukloni korisnika iz bilo kog Plana lojalnosti u bilo kom trenutku, u slučaju da CoffeeCo DOO BEOGRAD ima osnovanu sumnju:
• Bilo kakve zloupotrebe ili pokušaja zloupotrebe Plan(ov)a lojalnosti
• Svakog kršenja ili pokušaja kršenja ovih uslova korišćenja i/ili onih koji se odnose na opcione elemente Plan(ov)a lojalnosti.
• Bilo kakvog ponašanja vezanog za Pogon karticu poverenja ili CoffeeCo DOO BEOGRAD koje podrazumeva krađu, nepristojno ponašanje, nasilno ili uvredljivo ponašanje, ili pružanje lažne ili pogrešne informacije.

11. Pogon kartica poverenja može se koristiti isključivo za kupovine u nekoj od Pogon radnji, kao i za sticanje pogodnosti od promocija od strane trećih lica koja su, ili mogu postati, deo Plan(ov)a lojalnosti.

12. Plan(ovi) lojalnosti su namenjeni isključivo potrošačima. Pogon kartica poverenja ne može se koristiti za transakcije u korist pravnog lica.

13. Pogon kartice poverenja ne mogu biti kupljene, prodate, niti se može trgovati njima na bilo koji drugi način.

14. Dva člana koji žive na istoj adresi mogu imati pojedinačne naloge.

15. Članovi mogu da odluče da napuste Plan(ove) u bilo kom trenutku. Napuštajući Plan(ove) članovi se odriču prava na sve pogodnosti svih Planova lojalnosti.

16. Članovi koji ne iskoriste svoju karticu u Pogon radnji tokom 4 meseca će biti isključeni iz šeme i moraće da se ponovo prijave za novo članstvo ukoliko žele da ponovo pristupe. Ipak, u slučaju da su lični podaci ažurni od strane člana shodno tački 8. CoffeeCo DOO BEOGRAD može, po spostvenom nahođenju, ponovo aktivirati Karticu poverenja.

17. Takođe, CoffeeCo DOO BEOGRAD zadržava i pravo da:
• prekine sa izdavanjem kartica u svakom trenutku
• Uz prethodno obaveštenje, izmeni pogodnosti bilo kog od svojih Planova u svakom trenutku.
• Uz prethodno obaveštenje, izmeni uslove korišćenja Pogon kartice poverenja ili Plan(ov)a lojalnosti.
• Uz prethodno obaveštenje, povuče ili poništi kartice i/ili pogodnosti i/ili da završi bilo koji od Planova.
18. CoffeeCo DOO BEOGRAD će obavestiti korisnike kartice u slučaju izmene ovih uslova korišćenja. Obaveštenja sa detaljima izmenjenih uslova korišćenja biće dostupna na www.pogoncoffee.com

19. Ništa ovde nije napisano u cilju da utiče, niti će uticati, na zakon o zaštiti potrošača ili bilo koje izmene ili dopune statuta.

20. Ovi uslovi korišćenja i Planovi lojalnosti podležu zakonima Republike Srbije.

Politika privatnosti www.pogoncoffee.com

va Aplikacija prikuplja neke lične podatke od svojih korisnika.
Lični podaci prikupljaju se za sledeće svrhe i koristeći sledeće servise:/p>

Analitika

• Google Analytics, WordPress Stats, Direktno prikuljeni analitički podaci i Google Analytics
sa anonimnim IP-om.

Lični podaci: Kolačići i Podaci o korišćenju

• Kontaktiranje korisnika
Lični podaci: adresa, grad, država, datum rođenja, mejl adresa, ime, prezime, broj
telefona i ZIP/Poštanski kod

Komentari na sadržaj

• Facebook komentari
Lični podaci: Kolačići i Podaci korišćenja

Interakcija sa spoljašnjim društvenim mrežama i platformama

• Facebook Like dugme i vidžeti, Google+ +1 dugme i vidžeti, Pinterest “Pin it” dugme i
vidžeti i Twitter Tweet dugme i vidžeti.
Lični podaci: Kolačići i Podaci korišćenja

Interakcija sa onlajn platformama za ankete

Lični podaci: Kolačići i podaci korišćenja

Upravljanje kontaktima i slanje poruka

• MailChimp

Nazad