Klasifikacija

Pogon / Edukacija  / Klasifikacija

Klasifikacija

Klasiranje je proces kategorizacije zrna kafe na osnovu nekoliko kriterijuma kao što je veličina zrna, gde je i na kojoj visini uzgajana, kako je pripremana i brana, koliko dobar ukus ima ili kakav je kvalitet šoljice te kafe. Kafa takođe može da bude ocenjivana po broju nesavršenosti (oštećena i polomljena zrna, šljunak, grančice itd) po uzorku. Za najfiniju kafu, poreklo zrnevlja (farma ili posed, region, zadruga) je posebno bitno. Uzgajivači premijum vrste kafe ili zadruga mogu da nametnu nivo kontrole kvaliteta koji ide iznad uobičajenog utvrđenog kriterijuma ocenjivanja zato što žele da njihova kafa diktira višu cenu koja ide sa prepoznatljivošću i doslednim kvalitetom. Klasa 1: Specijalna klasa zrna kafe: nema primarnih oštećenja, 0-3 potpuna nedostatka, sortirano sa maksimum 5% iznad i 5% ispod određene veličine sita ili raspona veličine sita, pokazuju posebnu osobinu u jednoj ili više oblasti: ukus, kiselost, intenzitet ili aroma. Takođe ne sme imati mrlje ni greške po šoljici kafe. Ni jedno nezrelo zrno nije dozvoljeno. Nivo vlažnosti između 9 i 13%. Klasa 2: Premijum klasa zrna kafe:Isto kao i Klasa 1 osim što je maksimalan broj nezrelih zrna 3. Od 0-8 potpuno oštećenih zrna. Klasa 3: Klasa zrna kafe za razmenu: 50% iznad sita 15 i manje od 5% ispod sita 15. Maksimalno 5 nezrelih zrna. Ne sme imati greške. 9-23 potpunih nedostataka. Klasa 4: Standardna klasa zrna kafe: 24-86 potpunih nedostataka. Klasa 5: Ispod klase zrna kafe: više od 86 potpunih nedostataka.

Veličina sita: Mnoge zemlje će klasifikovati i upoređivati zrna kafe koristeći veličinu sita kao sistem sortiranja. Teorija koja je iza ove metode klasifikacije zrna kafe je da su zrna kafe koje su sa većih visina gušća i veća nego sa drugih visina. Takođe je poznato da se kafe sa većih visina (tačnije sporije sazrevanje zrna kafe) smatraju kafama najboljeg ukusa. Zato postoji veza između veličine zrna, gustine i kvaliteta. Ipak, ova veza ima brojne izuzetke i klasifikacija na osnovu veličine bi trebalo jedino da bude korišćena da se dokaže da je serija kafe ujendačene veličine što omogućava ujedančeno prženje. Različiti regioni uzgoja kafe imaju svoju terminologiju koju više vole, ali najbolji indikator veličine je znati veličinu sita. Najčešće je veličina sita 17/18, 15/16, 13/14, i td. Ovo znači 17/64 po inču, 18/64 po inču. Neka druga vrsta klasifikacije po veličini može biti korišćena u specifičnim zemljama kao što je Kolumbija gde je veličina zrna klasifikovana ili kao Excelso (manje zrno) ili Supremo (veće zrno).

Tabela veličina zrna zelene kafe